ORIGINAL ARTICLE
A concept for the examination of reference points stability in horizontal control networks
 
More details
Hide details
1
Chair of Engineering Geodesy and Control-Measuring Systems, Faculty of Geodesy and Cartography, Warsaw University of Technology, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warsaw, Poland
 
 
Online publication date: 2016-07-14
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
Reports on Geodesy and Geoinformatics 2016;101:60-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents a concept for the identification of stable reference points used in horizontal control networks, which is based on the lengths of apparent displacement vectors and their mean errors. These vectors and their mean errors are obtained during the process of calculating displacements with free adjustment conditions. It will be shown that the influence of the apparent displacement vectors has a significant effect on the calculation of results. The identification of stable points, using the proposed method, is an integral part of the adjustment process and allows for the interrogation the influence of individual point inclusion or deletion from the reference database, on the values of displacements of controlled points. A detailed process of stable reference points identification is presented using the example of a linear-angular network for a barrage.
 
REFERENCES (4)
1.
Laudyn, I., (1985). Rozważania nad układem odniesienia do geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń (Studies on a set of reference points for geodetic determination of displacements). Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, t. XXXII, z. 1-2.
 
2.
Lazzarini, T. (1977). Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia. PPWK.
 
3.
Malarski, R. & Tomiczak, E., (1996). Instrukcje obsługi programów numerycznych do opracowania pomiarów przemieszczeń poziomych i pionowych (Manuals of numerical programs for evaluation of horizontal and vertical displacement measurements). Politechnika Warszawska, Instytut Geodezji Gospodarczej.
 
4.
Świątek, K. & Wiśniewski, Z., (1983). Wyrównanie niezależnych sieci geodezyjnych oraz algorytmizowanie obliczeń (Adjustment of independent geodetic nets and algorithmization of calculations), Geodezja i Kartografia, tom XXXII, z.2.
 
eISSN:2391-8152
ISSN:2391-8365
Journals System - logo
Scroll to top