ORIGINAL ARTICLE
MEASUREMENT OF DEFLECTION LINE ON BRIDGES
,
 
 
 
More details
Hide details
1
CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Special Geodesy Thákurova 7, Prague 6, 166 29 Czech Republic
 
 
Online publication date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
Reports on Geodesy and Geoinformatics 2013;95:64-75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Prestressed concrete bridges are very sensitive to the increase in long-term deflections. Reliable forecasts of deflections of bridge structures during construction and durability are crucial for achieving good durability. The main results of measurements are the changes of the deflection line of the bridge structures, which places special demands on the measurement procedure. Results from measurements are very useful for the improvement of mathematical prediction methods of behaviour of long span prestressed concrete structures.
 
REFERENCES (5)
1.
Křístek, V. & Vráblík, L. (2007). Optimisation of tendon layout to avoid excessive deflections of long-span prestressed concrete bridges. Concrete Engineering International UK, Volume 11, Number 1.
 
2.
Štroner, M. & Hampacher, M. (2011). Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii, 1. Vydání Praha, CTU Publishing house.
 
3.
Štroner, M., Urban, R., Vráblík, L.& Matouš, Z. (2012). Measurement of deflection line on the General Chabera Bridge in Litoměřice. Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012 [CD-ROM]. Košice: Berg Faculty TU Košice, pp. 1-10. ISBN 978-80-553-1173-9.
 
4.
Vráblík, L., Štroner, M. & Urban, R. (2009). Measurement of bridge body across the river Labe. Acta Montanistica Slovaca. 2009, vol. 14, no. 1, p. 79-85. ISSN 1335-1788.
 
5.
Vodsloň, J. Časový vývoj trvalých průhybů velkých mostů z předpjatého betonu; Zprávy o výsledcích dlouhodobých sledování vybraných mostů pozemních komunikací za roky 1995 - 2007.
 
eISSN:2391-8152
ISSN:2391-8365
Journals System - logo
Scroll to top