ORIGINAL ARTICLE
Geodetic and Geodynamic Studies at Department of Geodesy and Geodetic Astronomy Wut
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Technology, Faculty of Geodesy and Cartography, Department of Geodesy and Geodetic Astronomy
 
 
Online publication date: 2016-05-31
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
Reports on Geodesy and Geoinformatics 2016;100:165-200
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents current issues and research work conducted in the Department of Geodesy and Geodetic Astronomy at the Faculty of Geodesy and Cartography at Warsaw University of Technology. It contains the most important directions of research in the fields of physical geodesy, satellite measurement techniques, GNSS meteorology, geodynamic studies, electronic measurement techniques and terrain information systems.
 
REFERENCES (73)
1.
Altamimi, Z., Métivier, L., & Collilieux, X. (2012). ITRF2008 plate motion model. J. Geophys. Res. 117, B07402. doi:10.1029/2011JB008930.
 
2.
Barlik, M., Krynski, J., Olszak, T., Cisak, J., Pachuta, A., Dykowski, P., Walo, J., Zak, L., Szpunar, R., Jerzejewska, A., Marganski, S., Prochniewicz, D., & Drozdz, M. (2011). Design and control survey of gravity control in Poland - first stage (in Polish). Head Office of Geodesy and Cartography. Warsaw.
 
3.
Barlik, M., Krynski, J., Olszak, T., Sas, A., Pachuta, A., Cisak, M., Prochniewicz, D., Walo, J., & Szpunar, R. (2010). Modernization of Absolute Gravity Zero Order Network in Poland. In IAG Symposium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile Measurements (TG-SMM2010), June 22-25, 2010 (pp. 112-115). Saint Petersburg, Russia.
 
4.
Barlik, M., Krynski, J., Sas, A., Olszak, T., Cisak, M., Roguski, P., Pachuta, A., Walo, J., Szpunar, R., & Prochniewicz, D. (2008). Measurements of gravity values at absolute stations of western calibration baseline and selected absolute stations of POGK network (in Polish). Warsaw.
 
5.
Barlik, M., Olszak, T., Pachuta, A., & Prochniewicz, D. (2009). Investigations of the longstanding gravity changes on the main tectonic units on Polish territory in a period 2006-2009 (in Polish). In M. Barlik (Ed.).
 
6.
Barlik, M., Rajner, M., & Olszak, T. (2011). Analysis of Measurements Collected in Gravity Laboratory in Józefosław Observatory during 2007-2010. In V. Peshekhonov (Ed.), Proceedings: IAG Symposium on Terrestial Gravimetry (pp. 116-120). Sankt Petersburg.
 
7.
Bielecka, E. & Izdebski, W. (2014). Od danych do informacji - teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej. Roczniki Geomatyki 2014, 12(2(64)), 175-184.
 
8.
Brzeziński, A. (2009). Recent advances in theoretical modeling and observation of Earth rotation at daily and subdaily periods. In M. Soffel & N. Capitaine (Eds.), Proc. Journées Systèmes de Référence Spatio-temporels 2008 (pp. 89-94). Lohrmann-Observatorium Dresden and Observatoire de Paris.
 
9.
Cerveira, P. M., Böhm, J., Schuh, H., Klügel, T., Velikoseltsev, A., Schreiber, K. U., & Brzeziński, A. (2009). Earth rotation observed by Very Long Baseline Interferometry and ring laser. Pure and appl. geophys. 166(8-9), 1499-1517. doi:10.1007/s00024-004-0487-z.
 
10.
Czarnecka, K. (1988). Interpretation of vertical tectonic movements supported by structural geophysical prospecting. Journal of Geodynamics, 9(2-4), 343-348.
 
11.
Czarnecka, K. (1992). Local aspects, models and monitoring of recent crustal movements in Central Europe. Journal of Geodynamics, 18(1-4), 101-106.
 
12.
Czarnecki, K. (Ed.). (2004). Badania geodynamiczne pieni ńskiego pasa skałkowego w rejonie Czorsztyna - monografia. Politechnika Warszawska.
 
13.
Dach, R., Lutz, S., Walser, P., & Fridez, P. (Eds.). (2015). Bernese GNSS Software Version 5.2. User manual. Astronomical Institute, Universtiy of Bern. Bern Open Publishing. doi:10.7892/boris.72297.
 
14.
Denker, H. (2013). Regional Gravity Field Modeling: Theory and Practical Results. In G. Xu (Ed.), Sciences of Geodesy - II (pp. 185-291). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-28000-9\_5.
 
15.
Dróżdż, M. & Szpunar, R. (2012). GNSS receiver zero baseline test using GPS signal generator. Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy.
 
16.
Francis, O., Baumann, H., Volarik, T., Rothleitner, C., Klein, G., Seil, M., Dando, N., Tracey, R., Ullrich, C., Castelein, S., Hua, H., Kang, W., Chongyang, S., Songbo, X., Hongbo, T., Zhengyuan, L., Pálinkás, V., Kostelecký, J., Mäkinen, J., Näränen, J., Merlet, S., Farah, T., Guerlin, C., Santos, F. P. D., Moigne, N. L., Champollion, C., Deville, S., Timmen, L., Falk, R., Wilmes, H., Iacovone, D., Baccaro, F., Germak, A., Biolcati, E., Krynski, J., Sekowski, M., Olszak, T., Pachuta, A., Agren, J., Engfeldt, A., Reudink, R., Inacio, P., McLaughlin, D., Shannon, G., Eckl, M., Wilkins, T., van Westrum, D., & Billson, R. (2013). The European Comparison of Absolute Gravimeters 2011 (ECAG-2011) in Walferdange, Luxembourg: results and recommendations. Metrologia, 50(3), 257. Retrieved from http://stacks.iop.org/0026-139....
 
17.
Izdebski, W. (2014, February). Koncepcja standaryzacji usług lokalizacji przestrzennej adresów i działek katastralnych. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, 14-18.
 
18.
Izdebski, W. (2015a). Możliwości podniesienia poziomu automatyzacji w funkcjonowaniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w obliczu aktualnych uregulowań prawnych i postępującego rozwoju technologicznego. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 32(62 (nr 3B/2015)), 175-186.
 
19.
Izdebski, W. (2015b). Współczesne problemy prowadzenia mapy zasadniczej w Polsce. Roczniki Geomatyki 2014, 13(2(68)), 99-108.
 
20.
Izdebski, W. & Malinowski, Z. (2013). Jak naprawić EMUiA? Analiza przepisów związanych z prowadzeniem numeracji adresowej. Magazyn geoinformacyjny GEODETA, 24-28.
 
21.
Izdebski, W. & Malinowski, Z. (2015). Analiza stanu numeracji adresowej w Polsce i możliwo ści jej wykorzystania przez obywateli i administracj ˛e. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture.
 
22.
Jackiewicz, M. (2012). Źródła pozyskiwania danych grawimetrycznych do redukcji obserwacji geodezyjnych. Praca magisterska. Warszawa.
 
23.
Kalinczuk, K. (2009). Zastosowanie globalnych modeli geopotencjału do obliczeń niwelacyjnej poprawki normalnej. Praca magisterska. Warszawa.
 
24.
Kosmala, K. & Książek, P. (2014). Wyznaczanie wybranych parametrów kalibracyjnych skanera laserowego Z+F5006h. Warszawa.
 
25.
Kruczyk, M. (2014). Integrated Precipitable Water from GNSS as a Climate Parameter. Geoinformation Issues, 6(1).
 
26.
Kruczyk, M. (2015a). Comparison of Techniques for Integrated Precipitable Water Measurement in Polar Region. Geoinformation Issues, 7(1), 15-29.
 
27.
Kruczyk, M. (2015b). Long Series of GNSS Integrated Precipitable Water as a Climate Change Indicator. Reports on Geodesy and Geoinformatics, 99, 1-18. doi:10.2478/ rgg-2015-0008.
 
28.
Kruczyk, M. & Liwosz, T. (2012). Tropospheric Delay from EPN Reprocessing by WUT LAC as Valuable Data Source - in Comparison to Operational EPN Products and Aerological Data. Reports on Geodesy, 92(1), 109-122.
 
29.
Kruczyk, M. & Liwosz, T. (2015). Integrated precipitable water vapour measurements at Polish Polar Station Hornsund from GPS observations verified by aerological techniques. Reports on Geodesy and Geoinformatics, 98, 1-17. doi:10.2478/rgg-2015-0001.
 
30.
Kruczyk, M. & Mazur, A. (2013, April). Tropospheric Delay (ZTD) and Precipitable Water data from COSMO model vs. geodetic GPS network data. COSMO News Letter, (13), 69-82.
 
31.
Krynski, J., Olszak, T., Barlik, M., & Dykowski, P. (2013, July). New gravity control in Poland - needs, the concept and the design. Geodesy and Cartography, 62(1), 3-21. doi:10. 2478/geocart-2013-0001.
 
32.
Lichti, D. D., Stewart, M. P., Tsakiri, M., & Snow, A. J. (2000a). Benchmark Testing on a Three-Dimensional Laser Scanning System. Geomatics Research Australasia, 72, 1-23.
 
33.
Lichti, D. D., Stewart, M. P., Tsakiri, M., & Snow, A. J. (2000b). Calibration and Testing of a Terrestrial Laser Scanner. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, 33(B5/2), 485-492.
 
34.
Liwosz, T. (2015a). Report of the WUT Analysis Centre. Bern, Switzerland. Retrieved from http://www.epncb.oma.be/_newse....
 
35.
Liwosz, T. (2015b). The impact of non-tidal loading effects on regional GPS solutions. Poster. Abstract number IUGG-5094. Prague, Czech Republic.
 
36.
Liwosz, T., Kruczyk, M., & Rogowski, J. (2010, November). WUT EPN LAC Report. Warsaw. Retrieved from http://www.epncb.oma.be/_newsm....
 
37.
Liwosz, T. & Rogowski, J. (2012). A new adjustment of Poland’s national GNSS reference network. Poster. Paris, France.
 
38.
Liwosz, T. & Ryczywolski, M. (2015). The EUREF Poland 2015 Campaign. Report presented to EUREF Technical Working Group.
 
39.
Margański, S. (1997). Poligon badań geodynamicznych w Pienińskim Pasie Skałkowym. Przegląd Geodezyjny, 8, 10-13.
 
40.
Nilsson, T., Böhm, J., Schuh, H., Schreiber, U., Gebauer, A., & Klügel, T. (2012). Combining VLBI and ring laser observations for determination of high frequency Earth rotation variation. J. Geodynamics, 62, 69-73. doi:10.1016/j.jog.2012.02.002.
 
41.
Olszak, T. (2011). Analiza warunków zapewniających wykorzystanie absolutnych wyznaczeń grawimetrycznych w badaniach geodynamicznych (Doctoral dissertation, Wydział Geodezji i Kartografii. Politechnika Warszawska, Warszawa).
 
42.
EUREF 2015 Resolutions. (2015). Retrieved from http://www.euref.eu/symposia/2....
 
43.
Petit, G. & Luzum, B. (Eds.). (2010). IERS Conventions (2010). IERS Technical Note 36, Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, Germany.
 
44.
Pieniak, M. & Świerczyńska, E. (2013). Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego w procesie inwentaryzacji konstrukcji inżynierskich na przykładzie pomiaru mostu w Krościenku nad Dunajcem. Młodzi dla techniki: wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska, 221-238.
 
45.
Piętka, D. (2014). Implementacja Europejskiego modelu Quasi-geoidy Grawimetrycznej EGG2008 na obszarze Polski. Praca magisterska. Warszawa.
 
46.
Plag, H.-P. & Pearlman, M. (Eds.). (2009). Global Geodetic Observing System: Meeting the requirements of a global society on a changing planet in 2020. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.
 
47.
Prochniewicz, D. (2013). Studies on the influence of stochastic properties of correction terms on the reliability of ambiguity resolution in GNSS-RTK positioning (in Polish) (Doctoral dissertation, Warsaw University of Technology, Faculty of Geodesy and Cartography).
 
48.
Prochniewicz, D. (2014). Study on the influence of stochastic properties of correction terms on the reliability of instantaneous network RTK. Artificial Satellites, 49(1), 1-19. doi:10. 2478/arsa-2014-0001.
 
49.
Prochniewicz, D., Szpunar, R., & Brzezinski, A. (2016). Network-Based Stochastic Model for instantaneous GNSS real-time kinematic positioning. Journal of Surveying Engineering. doi:10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000188.
 
50.
Rajner, M. (2009). Badanie grawimetrycznych pływów ziemskich w obserwatorium Józefosławiu w 2009 roku. Politechnika Warszawska, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej.
 
51.
Rajner, M. (2010a). Badanie grawimetrycznych pływów ziemskich w obserwatorium Józefosławiu w 2010 roku. Politechnika Warszawska, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej.
 
52.
Rajner, M. (2010b). Investigation in Tidal Gravity Results in Józefosław Observatory. Reports on Geodesy, 88(1), 7-14.
 
53.
Rajner, M. (2010c). Ocean tidal loading from the gravity measurements at Józefosław observatory. Artificial Satellites, 45(4), 175-183. praca zgłoszona w 2011. doi:10. 2478/v10018-011-0006-2.
 
54.
Rajner, M. (2013). Still valuable measurements taken with spring gravimeter - results from Józefosław observatory. Warszawa. Retrieved from http://www.cgs.wat.edu.pl/ETS2....
 
55.
Rajner, M. (2014). Wyznaczanie atmosferycznych poprawek grawimetrycznych na podstawie numerycznych modeli pogody (rozprawa doktorska, PolitechnikaWarszawska,Wydział Geodezji i Kartografii). Retrieved from http://www.grat.gik.pw.edu.pl/....
 
56.
Rajner, M. & Brzeziński, A. (2012). The estimation of Free Core Nutation period and quality factor from tidal gravity measurements at Józefosław, Poland. Wiedén.
 
57.
Rajner, M. & Olszak, T. (2010). Calibration of spring gravimeter using absolute gravity measurements. Results of parallel observations using LCR-ET and FG5 gravimeters during 2007-2010 in Józefosław Observatory. Reports on Geodesy, 88(1), 15-20.
 
58.
Rajner, M. & Rogowski, J. B. (2011). Earth free oscillation measurements with LCR-ET 26 spring gravimeter. Reports on Geodesy, 91(2), 89-95.
 
59.
Rogowski, J. B., Barlik, M., Liwosz, T., Kruczyk, M., Kujawa, L., Rajner, M., Olszak, T., & Kurka, W. (2010). Activities of Józefosław Astro-Geodetic Observatory in the last five decades. Reports on Geodesy, 89(2), 31-52.
 
60.
Ryczywolski, M. & Liwosz, T. (2015). The EUREF Poland 2015 Campaign. Presentation. Leipzig, Germany.
 
61.
Sas-Uhrynowski, A. (2002). Absolutne pomiary grawimetryczne w Polsce. Seria Monograficzna Instytutu Geodezji i Kartografii nr 3.
 
62.
Schreiber, K., Klügel, T., Velikoseltsev, A., Schlüter, W., Stedman, G., & Wells, J.-P. (2009). The large ring laser G for continuous Earth rotation monitoring. Pure and appl. geophys. 166(8-9), 1485-1498. doi:10.1007/s00024-004-0490-4.
 
63.
Schreiber, K. U. & Wells, J.-P. R. (2013). Invited review article: Large ring lasers for rotation sensing. Review of Scientific Instruments, 84(4), 041101. doi:10.1063/1.4798216.
 
64.
Schreiber, K., Velikoseltsev, A., Rothacher, M., Klügel, T., Stedman, G., & Wiltshire, D. (2004). Direct measurement of diurnal polar motion by ring laser gyroscopes. Journal of Geophysical Research: Solid Earth (1978-2012), 109(B6). doi:10.1029/2003JB002803.
 
65.
Szpunar, R., Dróżdż, M., & Próchniewicz, D. (2012). Analiza pseudoodległosci wyznaczonych laboratoryjnie z wykorzystaniem generatora sygnału GSG 54. Przegląd Eletrotechniczny (Electrical Review), 88(9a), 230-234.
 
66.
Tercjak, M., Böhm, J., Brzeziński, A., Gebauer, A., Klügel, T., Schreiber, U., & Schindelegger, M. (2015). Estimation of nutation rates from combination of ring laser and VLBI data. In Z. Malkin & N. Capitaine (Eds.), Proc. Journées Systèmes de Référence Spatiotemporels 2014 (pp. 167-170). Pulkovo Observatory.
 
67.
Tercjak, M. & Brzeziński, A. (2015). Investigation on the use of ring laser gyroscope data for monitoring semidiurnal and prograde diurnal signals in polar motion. Presented at 26th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Prague, Czech Republic, 22 June - 2 July 2015, Symposium G04 "Earth Rotation and Geodynamics".
 
68.
Tian, W. (2013). Modeling and Data Analysis of Large Ring Laser Gyroscopes (Doctoral dissertation, Technische Universität Dresden, Germany). Retrieved from www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/13096/Thesis.pdf.
 
69.
Walo, J. (Ed.). (2010). Jednolity system grawimetrycznego odniesienia polskich stacji permanentnych GNSS i poligonów geodynamicznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW.
 
70.
Ząbek, Z. (1996). The transportable ballistic gravimeter ZZG. Reports on Geodesy, 3(21).
 
71.
Ząbek, Z., Barlik, M., Knap, T., Marganśki, S., & Pachuta, A. (1993). Continuation of geodynamic investigations in teh Pieniny klippen belt, Poland, from 1985 to 1990. Acta Geophys. Pol. 41(2), 131-150.
 
72.
Ząbek, Z., Barlik, M., Marganśki, S., & Pachuta, A. (1988). Geodynamical investigations in the Pieniny klippen belt, Poland, from 1978 to 1985. Acta Geophys. Pol. 36(2), 115-137.
 
73.
Ząbek, Z., Knap, T., & Kiełek, W. (2004). Algorithm for deriving the value of the Earth’s gravity using the ZZG ballistic absolute gravimeter. Metrologia, 41(6), 414-420.
 
eISSN:2391-8152
ISSN:2391-8365
Journals System - logo
Scroll to top