ORIGINAL ARTICLE
Research and Development Work Carried out by the Chair of Engineering Geodesy and Measurement and Control Systems, Faculty of Geodesy and Cartography WUT – Thematic Scope and Achievements
 
More details
Hide details
1
Chair of Engineering Geodesy and Control-Measuring Systems, Faculty of Geodesy and Cartography, Warsaw University of Technology, Poland, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warsaw, Poland
 
 
Online publication date: 2016-05-31
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
Reports on Geodesy and Geoinformatics 2016;100:201-219
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Geodetic engineering surveys are an important part of the works carried out by the Faculty of Geodesy and Cartography, Warsaw University of Technology. These works concern measurement techniques as well as advanced result analysis methods applied in precise industrial surveys and in processes controlling object’s behaviour over time. The thematic scope of research realised by Chair of Engineering Geodesy and Control-Measuring Systems shows that article related to geodetic engineering measurements and geodetic monitoring is carried out with high intensity, resulting in technological advancement and implementation of new or improved measurement solutions and methods of measurement result development.
 
REFERENCES (54)
1.
Boehler W., Bordas Vicent M., Marbs A. (2004). Investigating laser scanner accuracy. Updated 2004. I3mainz, Institute for Spatial Information and Surveying Technology, Mainz, Germany.
 
2.
Gambin W., Parzyński Z, Prószyński W. (2008). The concept of network robustness based strain analogy as seen in the light of continuum mechanics, Proceedings of the 4th IAG/13th FIG Symposium on Deformation Measurements, Lizbona.
 
3.
Koska B., Kašpar M., Pospíšil J., Štroner M., K9emen T. (2004). Development of Rotation Scanner, Testing of Laser Scanners. Ingeo, Bratysława, Słowacja.
 
4.
Kwaśniak M. (2008). Estimation of post-adjustment correlations between observations on the basis of their topological coexistence in the network. Kwartalnik Naukowy PAN Geodezja i Kartografia, Vol. 57, No. 2, pp. 45-60.
 
5.
Kwaśniak M. (2009). Reliability aspect of incomplete trigonometric networks. Kwartalnik Naukowy PAN Geodezja i Kartografia, Vol. 58, No. 1, pp. 49-65.
 
6.
Kwaśniak M. (2011a). Comparative analysis of different manners of execution of Huber’s robust estimation. Reports on geodesy, No. 1 (90), pp. 233-239.
 
7.
Kwaśniak M. (2011b). Effectiveness of chosen robust estimation methods compared to the level of network reliability. Geodesy and Cartography,Vol.60, No1, 2011, pp. 3-19.
 
8.
Kwaśniak M. (2012). Badanie wpływu niezawodności wewnętrznej sieci geodezyjnej na efektywność wybranych podejść do wykrywania błędów grubych. Rozprawa habilitacyjna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Prace Naukowe: Geodezja, Nr 49.
 
9.
Kwaśniak M. (2015). Identification of the reference base for horizontal displacements by “all-pairs method”,Reports on Geodesy and Geoinformatics, vol. 98, pp. 74-84, DOI:10.2478/rgg-2015-0007.
 
10.
Malarski R., Nagórski K, Woźniak M. (2013). Application of inclinometer measurements for relative horizontal displacement investigations on landslide grounds, Reports on Geodesy - Warsaw University of Technology - No 1(91).
 
11.
Malarski R., Nagórski K. (2012). Powiązanie pomiarów inklinometrycznych z bezwzględnymi przemieszczeniami poziomymi obiektów na terenach osuwiskowych. Inżynieryjne zastosowania geodezji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, pp.119-128.
 
12.
Malarski R., Nagórski K. (2013a). Inwentaryzacja spękań i wyznaczanie zmian ich szerokości w obiektach zabytkowych, Przegląd żeodezyjny, Nr 5, 2013 .
 
13.
Malarski R., Nagórski K., Woźniak M. (2013b). Application of inclinometer measurements for relative horizontal displacement investigations on landslide grounds, Reports on Geodesy (PW-KGiAG), No 1(90).
 
14.
Nowak E. (2011). Reliability design of geodetic networks by quality harmonization of observations. Reports on Geodesy No. 1 (90), pp. 341-348.
 
15.
Nowak E., Nowak J. (2003). Modelowanie semantyki i topologii danych ze skanerów laserowych, Materiały VI KNT PAN Problemy Automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej.
 
16.
Nowak E., Prószyński W. (2012). Podstawy projektowania niezwodnościowego układów obserwacjami skorelowanymi, podręcznik w wersji elektronicznej (Program Rozwojowy PW, Kapitał Ludzki).
 
17.
Nowak E., W. Prószyński. (2013). Analiza uwarunkowań projektowania układów obserwacyjnych pod względem niezawodności wewnętrznej: obserwacje skorelowane, podręcznik w wersji elektronicznej (Program Rozwojowy PW, Kapitał Ludzki).
 
18.
Nowak E. (2012). Przewodnik i program Komputerowo Wspomaganego Projektowania Układów Obserwacyjnych. podręcznik w wersji elektronicznej (Program Rozwojowy PW, Kapitał Ludzki).
 
19.
Odziemczyk W. (2014). Analiza stałości bazy odniesienia na przykładzie monitoringu przemieszczeń poziomych zapory Zatonie, monografia Teoretyczne Podstawy Budownictwa z cyklu Monografie Inżynierii Lądowej Tom VI żeodezyjne Systemy Pomiarowe pod redakcją Jerzego Kuleszy i Ireneusza Wyczałka - Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 2014. pp. 19-26, ISBN 978-83-7814-340-6.
 
20.
Prószyński W. (1990). Transformations of the reference system in engineering survey networks, Manuscripta Geodaetica 15: 315 - 324.
 
21.
Prószyński W. (1994). Criteria for internal reliability of linear least squares models. Bulletin żéodésique 68Ś 161 - 167.
 
22.
Prószyński W. (1997). Measuring the robustness potential of the least squares estimation: geodetic illustration. Journal of Geodesy 71: 652 - 659.
 
23.
Prószyński W. (2003). Is the minimum-trace datum definition theoretically correct as applied in computing 2D and 3D displacements? Proceedings of the 11th International FIG Symposium on Deformation Measurements, Santorini Island, Greece, 25-28 May.
 
24.
Prószyński W. (2013). An approach to response-based reliability analysis of quasilinear Errors-in-Variables models. Journal of Geodesy, Vol.87, Issue 1: 89 - 99.
 
25.
Prószyński W. (1999). Systemy geodezyjnego monitorowania przemieszczeń dla potrzeb budownictwa. żeodezyjny monitoring przemieszczeń podczas wznoszenia obiektów w głębokich wykopach - Opracowanie monograficzne red. Prószyński W. Politechnika Warszawska - Warszawa.
 
26.
Prószyński W., Sosnowski A. (1995). Matrix expressions for minimum seminorm least squares solutions of linear systems and the related inverse, Demonstratio Mathematica, Vol. XXXVIII, No 3, 739 - 746.
 
27.
Prószyński W. (2015). Revisiting Baarda’s concept of minimal detectable bias with regard to outlier detectability. Journal of Geodesy 89: 993-1003.
 
28.
Prószyński W. (1986) Accuracy analysis for non-distorting network connection of egineering survey networks, Proc. of the XVIIIth Congress of FIG, Vol.6, Toronto, Kanada.
 
29.
Prószyński W. (2000). On outlier-hiding effects in specific Gauss-Markov models: geodetic examples. Journal of Geodesy, Vol. 74: 581 - 589.
 
30.
Prószyński W. (2008). The vector space of imperceptible observational errors: a supplement to the theory of network reliability, Geodesy and Cartography; Vol. 57, No 1, pp.3-19.
 
31.
Prószyński W. (2010). Another approach to reliability measures for systems with correlated observations, Journal of Geodesy , Vol. 84: 547 - 556.
 
32.
Prószyński W. (2010). Problem of partitioned bases in monitoring vertical displacements for elongated structures, Geodesy and Cartography; Vol.59, No 2, pp. 53 - 67.
 
33.
Prószyński W. (2014). Seeking realistic upper-bounds for internal reliability of systems with uncorrelated observations, Geodesy and Cartography, Vol. 63, No 1.
 
34.
Szostak-Chrzanowski A., Prószyński W., żambin W. (2006) Continuum Mechanics as a support for Deformation Monitoring, Analysis and Interpretation, Proceedings of the 3rd IAG/12th FIG Symposium on Deformation Measurements, May 22-24, Baden.
 
35.
Voegtle T., Schwab I., Landes T. (2008). Influence of different materials on the measurements of terrestrial laser scanner. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 37, Part B5, Pekin, Chiny.
 
36.
Voegtle T., Wakaluk S. (2009) Effects on the measurements of the terrestrial laser scanner HDS 6000 (Leica) caused by different object materials, ISPRS Congress Laserscanning09, Paryż, Francja.
 
37.
Woźniak K. (2009). Investigation of cinstruction object’s deformation by local image registration. Reports on Geodesy, No 1 (86).
 
38.
Woźniak M. (2005). Geodetic measurement systems in monitoring of displacements - Reports on Geodesy, No. 3 (74).
 
39.
Woźniak M. Prószyński W., Walo J., Wojciechowski J., Jastrzębski S., Pachuta A. (2003). Summing-up the experiences in investigations of long-term displacements of hydrotechnical objects taking into account their short-term deformations - Reports on Geodesy, No. 1 (64).
 
40.
Woźniak M., Adamek A. (2007). Monitoring of dynamic movements of Hans glacier control points using Smart Station. Reports on Geodesy, No. 2(83) 2007, pp. 89-94.
 
41.
Woźniak M., Odziemczyk W. (2009). Monitoring of WUT grand hall roof in conditions of high temperature changes. Reports on Geodesy, No. 1(85).
 
42.
Woźniak M., Woźniak K. (2011a) Geodetic inventory of a cooling tower using reflectorless technique - Research contribution in the field of engineering surveying with the period 2009-2011, Reports on Geodesy, No 1(90) 2011, pp. 515-524.
 
43.
Woźniak M., Woźniak K.(2011b). Geodetic measurement methods and shape estimation of concret thin shell surface. Reports on Geodesy,No 2(91) 2011, pp. 81-88.
 
44.
Woźniak M., Zaczek-Peplinska J. (2014). Pomiary przemieszczeń budowli w warunkach głębokich wykopów, w: Teoretyczne podstawy budownictwa. Tom VI. żeodezyjne systemy pomiarowe / Kulesza Jerzy, Wyczałek Ireneusz (red.), Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej , vol. VI, 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , ISBN 978-83-7814-340-6, pp. 9-18.
 
45.
Zaczek-Peplinska J., Adamek A., Kowalska M., Pasik M., Łapiński S., Adamek A. (2014). Inwentaryzacja stanu i monitorowanie deformacji ścian szczelinowych z wykorzystaniem technologii naziemnego skanowania laserowego, w: Teoretyczne podstawy budownictwa. Tom VI. Geodezyjne systemy pomiarowe / Kulesza Jerzy, Wyczałek Ireneusz (red.), Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej , vol. VI, 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , ISBN 978-83-7814-340-6, pp. 51-58.
 
46.
Zaczek-Peplinska J. Adamek A. Osińska-Skotak K. Adamek A. (2013a). Inwentaryzacja galerii kontrolnej przelewu zapory ziemnej Klimkówka metodą skanowania laserowego, w: Measurement technologies in surveying. Geodezyjne technologie pomiarowe / Kurczyński Zdzisław (red.), 2013, ISBN 978-83-61576-26-7, pp. 147-163.
 
47.
Zaczek-Peplinska J., Adamek A., Popielski P. (2011). Analiza możliwości wykorzystania wyników skanowania laserowego w technicznej kontroli zapór, w: Bezpieczeństwo zapór - nowe wyzwania / Winter J., Kosik A., Wita A. (red.), 2011, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-61102-53-3, pp. 258-267.
 
48.
Zaczek-Peplinska J., Żalaciński P. (2011). Evaluation of possibilities to apply laser scanning for estimation of conditions of concrete, w: Reports on Geodesy, no 1(90), 2011, pp. 539-546.
 
49.
Zaczek-Peplinska J., Kowalska M., Nowak E., Osińska-Skotak K. (2015a). Metodyka wykonania oceny stanu powierzchni masywnej konstrukcji betonowej na podstawie klasyfikacji obszarów jednorodnych chmur punktów (TLS), w: Eksploatacja budowli piętrzących - diagnostyka i zapobieganie zagrożeniom / Winter Jan, Wita Andrzej, 2015, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-64979-09-5, pp. 373-384.
 
50.
Zaczek-Peplinska J., Kowalska M., Siejka Z. (2015b). Możliwości stosowania nowoczesnych metod pomiarowych do wyznaczania przemieszczeń i deformacji betonowych budowli piętrzących, wŚ źksploatacja budowli piętrzących - diagnostyka i zapobieganie zagrożeniom / Winter Jan, Wita Andrzej, 2015, Instytut Meteorologii i żospodarki Wodnej. Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-64979-09-5, pp. 385-397,.
 
51.
Zaczek-Peplinska J., Osińska-Skotak K. (2013b): Możliwości wykorzystania intensywności odbicia laserowego do oceny stanu powierzchni betonowego obiektu hydrotechnicznego, wŚ ZaporyŚ bezpieczeństwo i kierunki rozwoju / Winter Jan, Kosik Anna, Wita Andrzej (red.), Monografie Instytutu Meteorologii i żospodarki Wodnej, 2013, Instytut Meteorologii i żospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 9788361102816, pp. 204-217,.
 
52.
Zaczek-Peplinska J., Osińska-Skotak K., Gergont K. (2012). Możliwości wykorzystania zmian intensywności odbicia promienia laserowego do oceny stanu konstrukcji betonowej, wŚ Inżynieryjne zastosowania geodezji / Plichta Artur, Wyczałek Ireneusz (red.), 2012, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISBN 978-83-7775-204-3, pp. 41-54.
 
53.
Zaczek-Peplinska J., Pasik M., Adamek A., Adamek A., Kołakowska M., Łapiński S. (2013d). Monitoring technical conditions of engineering structures using the terrestrial laser scanning technology, w: Reports on Geodesy and Geoinformatics, vol. 95, nr 1, 2013, pp. 1-10, DOI:10.2478/rgg-2013-0008.
 
54.
Zaczek-Peplinska J., Pasik M., Popielski P. (2013c). Geodezyjny monitoring obiektów w rejonie oddziaływania budowy tuneli i głębokich wykopów - doświadczenia i wnioski, w: Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura, Wydawnictwo SGGW, vol. 12, nr 2, 2013, pp. 17-31.
 
eISSN:2391-8152
ISSN:2391-8365
Journals System - logo
Scroll to top