ORIGINAL ARTICLE
Participation of Employees and Students of the Faculty of Geodesy and Cartography in Polar Research
 
More details
Hide details
1
Faculty of Geodesy and Cartography, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warsaw, Poland
 
2
employee of the Faculty of Geodesy and Cartography, Warsaw University of Technology in the period 2010-2014
 
 
Online publication date: 2016-05-31
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
Reports on Geodesy and Geoinformatics 2016;100:235-252
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This year the Faculty of Geodesy and Cartography, Warsaw University of Technology celebrates its 95th jubilee, which provides an opportunity to present the Faculty’s rich traditions in polar research. Employees and students of the faculty for almost 60 years have taken part in research expeditions to the polar circle. The article presents various studies typical of geodesy and cartography, as well as miscellany of possible measurement applications and geodetic techniques used to support interdisciplinary research. Wide range of geodetic techniques used in polar studies includes classic angular and linear surveys, photogrammetric techniques, gravimetric measurements, GNSS satellite techniques and satellite imaging. Those measurements were applied in glaciological, geological, geodynamic, botanical researches as well as in cartographic studies. Often they were used in activities aiming to ensure continuous functioning of Polish research stations on both hemispheres. This study is a short overview of thematic scope and selected research results conducted by our employees and students.
 
REFERENCES (25)
1.
Adamek, A. (2004). Geodezja ekstremalna. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, 12 (115).
 
2.
Adamek, A. (2005). Badanie dynamiki lodowców i struktur geologicznych na Spitsbergenie geodezyjnymi metodami klasycznymi i satelitarnymi (Master’s thesis). Faculty of Geodesy and Cartography, Warsaw University of Technology.
 
3.
Adamek, A. (2010). Zastosowanie technologii naziemnego skanowania laserowego do określenia dynamiki lodowca Hansa na Spitsbergenie. …Tam skaner pośle. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, 2 (177).
 
4.
Benn,, D., Gulley J., Luckman,, A., Adamek A. & Głowacki, P. (2009). Englacial drainage systems formed by hydrologically driven crevasse propagation. Journal of Glaciology, Vol. 55, 191, 513-523.
 
5.
Cisak, J. (2015). Polskie wyprawy polarne w minionym 70-leciu Instytutu Geodezji i Kartografii z perspektywy wspomnień pracowników. 70-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii, Wydanie Jubileuszowe, Warszawa,137-158.
 
6.
Dąbrowski, S. & Kurczyński, Z. (1990). Roczna dynamika strefy czołowej Lodowca Hansa (1987-1988). Prace Naukowe Instytutu Geodezji i Kartografii, vol. XXXVII, No. 1-2 (84-85), 109-129.
 
7.
Kurczyński Z. (2003). Badania geodynamiczne Spitsbergenu. Studenci przemierzają Arktykę. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta, 11 (102), 46-49.
 
8.
Kurczyński, Z. & Sagan M. (2005). Fotogrametryczny pomiar zmian lodowca Hansa na Spitsbergenie. Lodowce w odwrocie. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, 4 (119), 18-21.
 
9.
Pachuta A. (1980). Preliminary gravimetric investigations in Bunger Oasis nearby of Dobrowolski’s Station (Antarctic). Polish Polar Research, 1, 87-97.
 
10.
Pachuta A.: I Wyprawa Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na Spitsbergen - 1989 r. Przegląd Geodezyjny, No. 4-5, 18-22.
 
11.
Pachuta, A., Pachuta, K., Adamek, A., Walo, J., Woźniak, M. & Kurczyński, Z. (2005a). Zastosowanie metody GPS w badaniach polarnych na Spitsbergenie. Materiały z konferencji Geodeticke siete a priestorove informacie, Podbanske, 24-26 October 2005.
 
12.
Pachuta, A., Adamek, A. & Woźniak, M. (2005b). Investigation of movement of the Hans glacier by GPS methods in the Hornsund Fjord on Spitsbergen. Reports on Geodesy, 73(2), 285-290.
 
13.
Pachuta, A., Walo, J., Węzka, K., Adamek, A., Woźniak, M., Rajner, M., & Próchniewicz, D. (2007). Scientific expeditions to Svalbard, organized by the Faculty of Geodesy and Cartography, the Warsaw University of Technology (WUT). Reports on Geodesy, 82(1), 243-251.
 
14.
Pachuta, A., Adamek, A., Kurczyński, Z., Walo, J. & Węzka, K. (2011). Geodezja na biegunach, Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, 5 (192), 42-47.
 
15.
Pasik, M., Kowalska, M., Łapiński, S., Rajner, M. & Bakuła, K. (2016). Large-Scale Map and 3D Modelling of the Henryk Arctowski Polish Antarctic Station. Polish Polar Research (in review).
 
16.
Rajner, M. (2006). Analiza możliwości wykorzystania permanentnej stacji GPS w Hornsundzie w badaniach środowiskowych i geodynamicznych (Master’s thesis). Faculty of Geodesy and Cartography, Warsaw University of Technology.
 
17.
Rajner, M. (2010). Some remarks on determining short-period changes in glacier surface velocity using GPS technique - case study of Hans glacier example. Geodesy and Cartography, 59 (1), 39-47.
 
18.
Sagan M. (2005). Cyfrowe opracowanie zasięgu czoła lodowca Hansa (Master’s thesis). Faculty of Geodesy and Cartography, Warsaw University of Technology.
 
19.
Śledziński, J. & Ząbek, Z. (1982). Prace grawimetryczne pierwszej polskiej wyprawy antarktyczne w latach1958-1959, Materiały sympozjum „prace geodezyjne w polskich wyprawach polarnych 1932-1982”, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Warszawa.
 
20.
Śledziński, J.: Polish Geodetic Antarctic Studies. A short historical outline. Second Antarctic Geodesy Symposium 1999, Warsaw, Poland, 14 - 16 July 1999.
 
21.
Walo, J., Adamek, A., Pachuta, A., Węzka, K., Malinowski, Z. & Rajner, M. (2005). Badanie ruchu lodowca Hansa na Spitsbergenie. Materiały z konferencji Geodeticke siete a priestorove informacie, Podbanske, 24-26 October 2005.
 
22.
Walo, J., Puczko, D., Adamek, A., Węzka, K., Malinowski, Z. & Rajner, M. (2006). Monitoring of Hans Glacier movement dynamics (Hornsund, Spitsbergen, Svalbard). Reports on Geodesy, 76(1), 173-179.
 
23.
Węzka, K., Malinowski, Z. & Rajner M. (2006). Na czubku Ziemi - Studencka wyprawa na Spitsbergen. Biuletyn Informacyjny Głównego Geodety Kraju, 1.
 
24.
Węzka, K., Paśnikowski, M. & Walo J. (2010). A reference station in Hornsund (Spitsbergen) determination of its location, future development, and usage; (Stacja referencyjna w Hornsundzie (Spitsbergen) - wybór lokalizacji, perspektywy rozbudowy I wykorzystanie). Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 52(2), 177-195.
 
25.
Woźniak, M. & Adamek, A. (2007). Monitoring of dynamic movements of Hans glacier control points using Smart Station. Reports on Geodesy, 83(2), 89-94.
 
eISSN:2391-8152
ISSN:2391-8365
Journals System - logo
Scroll to top