ORIGINAL ARTICLE
Photogrammetry at the Warsaw University of Technology – Past and Present
 
More details
Hide details
1
Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems, Warsaw University of Technology, pl. Politechniki 1, 00-661 Warsaw, Poland
 
 
Online publication date: 2016-05-31
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
Reports on Geodesy and Geoinformatics 2016;100:221-234
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Geographic Information Systems at the Warsaw University of Technology is one of six organizational units of the Faculty of Geodesy and Cartography. The photogrammetry has been under interest of scientists in Faculty for over 90 years. The last decades has been characterized by the incredible development of photogrammetric technologies, mainly towards wide automation and popularization of derivative products for processing data acquired at satellite, aerial, and terrestrial levels. The paper presents achievements of scientists employed in Photogrammetric Research Group during last decades related to projects that were carried out in this department.
 
REFERENCES (33)
1.
Bakula, K. (2013). The effective application of geospatial data in flood hazard and risk maps creation. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management, 381. doi: 10.5593/SGEM2013/BC3/S12.048.
 
2.
Bakuła, K. (2014). Rola redukcji ilościowej danych wysokościowych pozyskanych z lotniczego skaningu laserowego i ich efektywne wykorzystanie w procesie tworzenia map zagrożenia powodziowego. Doctoral Thesis. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. doi: 10.13140/RG.2.1.2186.2242.
 
3.
Bakuła, K., Dominik, W., & Ostrowski, W. (2014). Verification and Improving Planimetric Accuracy of Airborne Laser Scanning Data with Using Photogrammetric Data. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 40(3), 21-26. doi:10.5194/isprsarchives-XL-3-W1-21-2014.
 
4.
Bakuła, K., Dominik, W., & Ostrowski, W. (2015). Enhancement of Lidar Planimetric Accuracy using Orthoimages. Photogrammetrie-Fernerkundung-Geoinformation, 2015(2), 143-155. doi: 10.1127/pfg/2015/0260.
 
5.
Bakuła, K., & Ostrowski, W. (2012). Zastosowanie cyfrowej kamery niemetrycznej w fotogrametrii lotniczej na wybranych przykładach. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 24, 521-529.
 
6.
Bakuła, K., Ostrowski, W., Szender, M., Plutecki, W., Salach, A., Górski, K., (2016) Possibilities of using LiDAR and photogrammetric data obtained with unmanned aerial system for levees monitoring, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (in press).
 
7.
Bujakiewicz, A., Kowalczyk, M., Podlasiak, P., & Zawieska D. (2006a). Calibration of Very Close Range Digital Cameras. Geodezja i Kartografia, 55 (2), 95-108.
 
8.
Bujakiewicz, A., Kowalczyk, M., Podlasiak, P & Zawieska D. (2006b). 3D Reconstruction and Modeling of the Contact Surfaces for the Archaeological Small Museum Pieces. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Drezno.
 
9.
Bujakiewicz, A., Kowalczyk, M., Podlasiak, P. & Zawieska, D. (2008). Automatic Matching of Sculpture Fragments as Modern Tool for Archaeological Verification of Hypotheses on their Origin. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,Vol. XXXVII, Part 5. Pekin.
 
10.
Bujakiewicz, A., & Zawieska, D. (2011). Rozwój fotogrametrii bliskiego zasięgu na przełomie XX i XXI wieku. Przegląd Geodezyjny, 83, 6-12.
 
11.
Bujakiewicz, A., Markiewicz, J., Bakuła, K., & Zawieska, D. (2014). Diversity of photogrammetric approaches for multi-purpose applications. Reports on Geodesy and Geoinformatics, 96(1), 9-19. doi:10.2478/rgg-2014-0002.
 
12.
Kowalczyk, M., Podlasiak, P., Preuss, R., & Zawieska D., (2009) Wspomaganie programowe manualnego pozyskiwania linii strukturalnych dachów dla generowania true ortho. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 203-213.
 
13.
Kowalczyk, M., Podlasiak, P., Preuss, R., & Zawieska, D., (2010). Ocena kartometryczności true-ortho. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 21, 191-200.
 
14.
Kurczyński, Z. (2005). Trendy rozwoju systemów obrazowania powierzchni Ziemi. Annals of Geomatics, 3(3), 59-71.
 
15.
Kurczyński, Z., & Wolniewicz, W. (2006). Assessment of the VHRS Images for Elaboration of the Topographic Data Base 1: 10 000 in Poland. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 36, 1.
 
16.
Kurczyński, Z. (2007). Techniczne, organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania wprowadzenia lotniczej kamery cyfrowej do produkcji. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17. 437-450.
 
17.
Kurczyński, Z. (2012). Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a dyrektywa powodziowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23. 209-217.
 
18.
Kurczyński, Z., & Bakuła, K. (2013). The Selection of Aerial Laser Scanning Parameters for Countrywide Digital Elevation Model Creation. 13th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing. In SGEM2013 Conference Proceedings, 2, 695-702. doi: 10.5593/SGEM2013/BB2.V2/S10.020.
 
19.
Kurczyński, Z., Bakuła, K., Kowalczyk, M., Markiewicz, J. S., Ostrowski, W., Podlasiak, P., & Zawieska D., (2016). The possibility of using images obtained from the UAS in the works concerning the land and buildings registration, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (in press).
 
20.
Kurczyński, Z., & Preuss, R. (2009). Wymagania wobec danych źródłowych dla generowania true-ortho. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 19, 229-239.
 
21.
Markiewicz, J., & Zawieska, D., (2014) Terrestrial scanning or digital images in inventory of monumental objects? - Case study. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XL-5, 2014, 395-400. doi:10.5194/isprsarchives-XL-5-395-2014.
 
22.
Markiewicz, J., Zawieska D., Kowalczyk M., & Zapłata R. (2014). Utilization of laser scanning for inventory of an architectural object using the example of ruins of the Krakow Bishops’ Castle in Iłża, Poland. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing. In SGEM2014 Conference Proceedings, 3, 391-396, doi: 10.5593/SGEM2014/B23/S10.049.
 
23.
Markiewicz, J., Podlasiak, P., & Zawieska, D., (2015). A New Approach to the Generation of Orthoimages of Cultural Heritage Objects - Integrating TLS and Image Data, Remote Sensing, nr 7(12), 2015, 16963-16985. doi: 10.3390/rs71215869.
 
24.
Ostrowski, W., Bakuła, K., (2016). Towards Efficiency of Oblique Images Orientation. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-3/W4, 91-96. doi:10.5194/isprsarchives-XL-3-W4-91-2016.
 
25.
Piegat, T., Piotrowski, W. (2015). Wykonanie trójwymiarowego modelu budynku na poziomie LoD3 z wykorzystaniem integracji wybranych technik. Praca dyplomowa inżynierska, Wydział Geodezji i kartografii Politechnika Warszawska.
 
26.
Preuss, R., (2012). Georeferencyjne dane obrazowe.Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, 337-346.
 
27.
Zawieska, D. & Spik, A., (1990). Topography moiré using phase stepping method with CCD camera. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 1395, 1214-1219.
 
28.
Zawieska, D., & Podlasiak, P., (1992). Moiré technique utilization for detection and measurement of scoliosis. Boston, Sympozjum SPIE - Videometrics, Vol.1820 -10.
 
29.
Zawieska, D. (2003). Badania przydatności techniki mory projekcyjnej w fotogrametrycznych pomiarach deformacji kręgosłupa. Doctoral Thesis. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
30.
Zawieska, D., (2008). Rekonstrukcja 3D obiektów bliskiego zasięgu na podstawie zdjęć archiwalnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 8, 717-726.
 
31.
Zawieska, D. (2013). Wieloobrazowe dopasowanie zdjęć bliskiego zasięgu do automatycznej rekonstrukcji fotorealistycznych modeli 3D. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, (50), 5-96.
 
32.
Zawieska, D., Markiewicz J., Turek, A., Bakuła K., Kowalczyk, M., Kurczyński, Z., Ostrowski, W., & Podlasiak, P. (2016). Multi-criteria analyses with the use of UAV’s for the needs of spatial planning The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (in press).
 
33.
Zawieska, D., & Markowski, T. (2010). Fotogrametryczna rekonstrukcja modelu posągu Wielkiego Buddy na podstawie zdjęć archiwalnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 21, 503-512.
 
eISSN:2391-8152
ISSN:2391-8365
Journals System - logo
Scroll to top