ORIGINAL ARTICLE
Theoretical and Applied Research in the Field of Higher Geodesy Conducted in Rzeszow
 
More details
Hide details
1
Department of Geodesy and Geotechnics, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture, Rzeszow University of Technology
 
 
Online publication date: 2016-05-31
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
Reports on Geodesy and Geoinformatics 2016;100:79-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Important qualitative changes were taking place in polish geodesy in last few years. It was related to application of new techniques and technologies and to introduction of European reference frames in Poland. New reference stations network ASG-EUPOS, together with Internet services which helps in precise positioning was created. It allows to fast setting up precise hybrid networks. New, accurate satellite networks became the basis of new definitions in the field of reference systems. Simultaneously arise the need of new software, which enables to execute the geodetic works in new technical conditions. Authors had an opportunity to participate in mentioned undertakings, also under the aegis of GUGiK, by creation of methods, algorithms and necessary software tools. In this way the automatic postprocessing module (APPS) in POZGEO service, a part of ASG-EUPOS system came into being. It is an entirely polish product which works in Trimble environment. Universal software for transformation between PLETRF89, PL-ETRF2000, PULKOWO’42 reference systems as well as defined coordinate systems was created (TRANSPOL v. 2.06) and published as open product. An essential functional element of the program is the quasi-geoid model PL-geoid-2011, which has been elaborated by adjustment (calibration) of the global quasi-geoid model EGM2008 to 570 geodetic points (satellite-leveling points). Those and other studies are briefly described in this paper.
 
REFERENCES (56)
1.
Adam J., Halmos F., Varga M. (1982). On the concepts of combination of Doppler Satellite and Terrestrial Geodetic Networks. Acta Geodaet., Geophys. et Montanist. Acad. Sci. Hung. Vol. 17(2).
 
2.
Baeumker M. (1984). Zur dreidimensionalen Ausgleichung von terrestrischen und Satellitenbeobachtungen. Wiss. Arbeiten der Fachrichtung Verm. d. Universität Hannover, 130.
 
3.
Bosy J. (2012). Wyniki weryfikacji wyników integracji podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze kraju ze stacjami referencyjnymi systemu ASG-EUPOS. Wrocław, 30 listopada 2011r. Raport dla GUGiK - Warszawa 2012.
 
4.
Czarnecki K. (1994). Present Geodesy in outline. In Polish: Geodezja współczesna w zarysie. Wydawnictwo Wiedza i Życie, ISBN 83-86805-67-6. Warszawa 1994.
 
5.
Daxinger W., Stirling R. (1995): Kombinierte Ausgleichung von terrestrischen und GPS - Messungen. Österreichische Zeitschrift für Vermessung und Geoinformation, 83, 48-55.
 
6.
Deutsch, R. (1965). Estimation Theory. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J.
 
7.
Gajderowicz, I. (1979). Łączne wyrównanie sieci dopplerowskich i naziemnych. Z.N. ART w Olsztynie. Geodezja i Urządzenia Rolne, 8.
 
8.
Gajderowicz, I. (1981). A theoretical basis for simultaneous adjustment of Doppler and terrestrial networks using a satellite reference ellipsoid. Artificial Satellites, 16(1).
 
9.
Gajderowicz, I. (1997). Combination of classical observations with two-dimensional GPS vectors. Olsztyn University of Agriculture & Technology. Institute of Geodesy.
 
10.
Gajderowicz I. (2006). „Wykonanie wyrównania osnowy wysokościowej I klasy i przygotowanie danych niwelacyjnych dla podkomisji EUREF”. Sprawozdanie z wykonania prac określonych w umowie nr GI-251-601-2796/2005 z dnia 04 listopada 2005roku. GUGiK , 2 pażdziernika 2006 r.
 
11.
Gargula T. (2010). GPS vector Network adjustment on the projection plane of local coordinate system. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr 6/2010, s. 133-144.
 
12.
Groten, E. (1977). Combination of geometrical satellite with terrestrial data. In (Eds. Halmos F. and Samogyi J.): Optimization of design and computation of control networks - International Symposium in Sopron, 4-10 July, 1977). Akademiai Kiado, Budapest, 95-104.
 
13.
Hirt C., (2011). Assessment of EGM2008 over Germany using accurate quasi-geoid heights from vertical deflections, GCG05 and GPS/ levelling. Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement (zfv) 136(3): 138-149.
 
14.
Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E. (2008). GNSS Global Navigation Satellite Systems. Springer-Verlag Wien.
 
15.
Jaworski L. i in.(2012). Zintegrowanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski ze stacjami referencyjnymi systemu ASG-EUPOS ETAP IV. Opracowanie i wyrównanie obserwacji GNSS. Raport CBK dla GUGiK, Warszawa, lipiec - 2012 [ Pomiary wykonane przez Konsorcjum: OPGK sp. z o.o. w Lublinie Sp. z o.o. (lider), CBK-Warszawa - wykonanie prac w etapie IV, PPGK S.A.- Warszawa, PPG Sp. z o. o. -Warszawa, OPGK w Łodzi Sp. z o.o., PMG Sp z o.o., Katowice].
 
16.
Kadaj R. (1997). Adjustment of a GPS vector network and transformation to the Krassowsky or GRS80 ellipsoid mapping system. In Polish: Wyrównanie sieci wektorowej GPS i jej transformacja do układu odwzorowawczego elipsoidy Krasowskiego lub GRS-80 w programach systemu GEONET. Seminarium Komitetu Geodezji PAN: Zastosowanie technik kosmicznych w geodezji i geodynamice. Kraków 22-23 września 1997.
 
17.
Kadaj R. (1998). Models, methods and computation algorithms of kinematic network in geodetic deformations measurements. In Polish: Modele, metody i algorytmy obliczeniowe sieci kinematycznych w geodezyjnych pomiarach przemieszczeń i odkształceń obiektów. Wydawnictwa AR w Krakowie, 1988, ISBN 83-86524-37-5.
 
18.
Kadaj, R (2001). Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych. Wyd. GUGiK Warszawa 2001, WT G-1.10, ISBN-83-239-1473-7.
 
19.
Kadaj R.(2007). Sieci wektorowe GPS z obserwacjami klasycznymi w aspekcie modernizacji państwowych osnów geodezyjnych. Mat. II ogólnopolskiej Konf. N-T „Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna”, Rzeszów - Polańczyk - Solina, 27-29.09.2007, ISBN 978-83-7199-460-9, s. 171-179.
 
20.
Kadaj R. (2008). New algorithms of GPS post-processing for multiple baseline models and analogies to classic geodetic networks. Geodesy and Cartography, Vol. 57, No 2, 2008, pp.61-79.
 
21.
Kadaj R. (2009). Obliczenia i modernizacje osnów III klasy w układzie „2000” z uwzględnieniem pomiarów GPS i serwisów ASG-EUPOS. Ofic. Wyd. PRz.: Mat. III Ogólnopolskiej Konferencji N-T p.t. Kartografia Numeryczna i Informatyka Geodezyjna”, Solina, 17-19 wrzesień 2009. ISBN 978-83-7199-555-2, s. 121-143, 2009.
 
22.
Kadaj R. (2010). Zastosowanie różnicowego układu obserwacyjnego typu Schreibera do opracowania sesji pomiarów statycznych GPS. Biuletyn WAT. Vol. LIX 2(658), Warszawa 2010, str. 85-106.
 
23.
Kadaj R. (2012a). Pół-analityczne rozwiązanie bazowe typu „float” postprocessingu GPS. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Zeszyty Naukowe Budownictwo i Inżynieria Środowiska 283, zeszyt 59 (nr 1/2012/II), str 169-180.
 
24.
Kadaj R. (2012b). Problematyka wykorzystania serwisów postprocessingu ASGEUPOS do zakładania precyzyjnych sieci hybrydowych (zintegrowanych). II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS. Katowice, 20-21 listopad 2012.
 
25.
Kadaj R. (2014). Algorytm opracowania modelu PL-geoid-2011. Seminarium: Realizacja osnów geodezyjnych a problemy geodynamiki KG PAN i Wydział Geodezji i Kartografii PW, Grybów, 25-27 września 2014.
 
26.
Kadaj R. (2015). The reference systems PL-ETRF89, PL-ETRF2000 and relation between them. In PL: Układy odniesienia PL-ETRF89, PL-ETRF2000 i relacje między nimi. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, t. XXXII, z. 62 (nr 4/2015), eISSN 2300-8903,181-195.
 
27.
Kadaj R. (2016a). Empirical methods of reducing the observations in geodetic networks. Geodesy and Cartography. Vol. 65, No 1, 2016, pp 13-40 (in print).
 
28.
Kadaj R. (2016b). The combined geodetic network adjusted on the reference ellipsoid - a comparison of three functional models for GNSS observations. Geodesy and Cartography. The work in review, April, 2016.
 
29.
Kadaj R., Świętoń T. (2007). Moduł obliczeniowy (Rozdz. 5), Zastosowane algorytmy i techniki obliczeniowe (Rozdz. 6). W dokumentacji systemu: „Automatic Postprocessing Software for Trimble Application ”. Warszawa, 2007 (I ed), 2008(II ed), Rozdz. 5 i 6. GEOTRONICS sp. z o.o., TRIMBLE - POLSKA sp. z o.o. . Koordynator: GUGiK w Warszawie.
 
30.
Kadaj R., Swiętoń T. (2008a). Automatic post-processing in ASG-EUPOS (in Polish: Automatyczny postprocessing w ASG-EUPOS). Geodeta, No. 10, 2008, pp. 14-18.
 
31.
Kadaj R., Świętoń T. (2008b). Moduł postprocessingu GPS w systemie GEONET (poster). Współautor: T. Świętoń. Mat. Konferencji „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Komisja Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, WAT - Warszawa, 20-21 listopad 2008;.
 
32.
Kadaj R., Świętoń T. (2009a). Postprocessing po polsku. GEODETA - MAGAZYN GEOINFORMACYJNY, dodatek NAWI 1(19) marzec 2009, ISSN 1733 - 6448, str. 32 - 33.
 
33.
Kadaj R., Świętoń T. (2009b). Algorytm i oprogramowanie modułu automatycznego postprocessingu w polskim systemie satelitarnych stacji referencyjnych ASGEUPOS. ZN Wydz. Bud. i Inż. Środowiska PRZ, t.262, z.51, s.37-57, 2009.
 
34.
Kadaj R., Świętoń T. (2010). Moduł postprocessingu GPS w systemie GEONET (poster). Biuletyn WAT, Vol.LIX 2(658), Warszawa 2010, str 153-162.
 
35.
Kadaj R., Świętoń T. (2012). Transpol 2.06 - program transformacji i przeliczeń współrzędnych pomiędzy różnymi układami w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Opis algorytmów i programu. Wykonano na podstawie umowy BO-4-2503-183/GI-2500-610-83/2012 z dnia 17 grudnia 2012. (c) GUGiK (program wraz opisem udostępniony na stronach: www.asgeupos.pl , www.gugik.gov.pl ).
 
36.
Kashani I., Wielgosz P., Greiner-Brzezińska D. (2003). Datum Definition in the Long Range Instantaneous RTK GPS Network Solution. Journal of Global Positioning Systems, Vol. 2, No.2, pp. 100-108.
 
37.
Krakiwsky, E.,J., Thomson, D.B. (1974). Mathematical models for the combination of terrestrial and satellite Networks. The Canadian Surveyor, 28(5).
 
38.
Kryński J., Kloch-Główka G., (2009). Evaluation of the Performance of the New EGM2008 Global Geopotential Model over Poland. Geoinformation Issues, Vol. 1, No 1, 7-1 7/2009.
 
39.
Liwosz T. , Rogowski J., Kruczyk M., Rajner M., Kurka W.(2012). Wyrównanie kontrolne obserwacji satelitarnych GNSS wykonanych na punktach ASG-EUPOS, EUREF-POL, EUVN, POLREF i osnowy I klasy wraz z ocena wyników. Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Warszawa, 15 grudnia 2011. Raport dla GUGiK -Warszawa.
 
40.
Łyszkowicz A. (2009). Assessment of accuracy of EGM08 model over the area of Poland. Technical Sciences, No12, 2009, 118-134.
 
41.
Łyszkowicz A. (2012). Geodezja fizyczna. Wyd. UW-M w Olsztynie. Olsztyn 2012.
 
42.
Leick A. (2004): GPS Satellite Surveying. John Wiley & Sonst, Inc. (Third Edition). ISBN 0-471-05930-7.
 
43.
Olszak T., Piętka D., Andrasik E. (2014). Quasi-geoida-idealnie dopasowana czy idealnie grawimetryczna. Seminarium: Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki. Komitet Geodezji PAN. Grybów, 25-27.09.2014.
 
44.
Pavlis N.K., Holmes S.A., Kenyon S.C., Factor J.K., (2008). An Earth Gravitational Model to Degree 2160: EGM2008, EGU General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-01891.
 
45.
Original informations and data: National Geospatial-Intelligence Agency, USA, http://earth-info.nga.mil/Gand....
 
46.
Strauss R., Walter H (1993). Die Ausgleichung von GPS-Beobachtungen im System der Landeskoordinaten. AVN 6/1993, 207-212.
 
47.
Strehle J. (1996). Ermittlung von Landeskoordinaten aus GPS-Messungen. Mitteilungsblatt DVW-Bayern 41/1996, 623-645.
 
48.
Szpunar W. (1982). Fundamental of higher geodesy. In Polish: Podstawy geodezji wyższej. PPWK-Warszawa 1982.
 
49.
Świątek, K. (1986). Wyrównanie łączne sieci naziemnej i doplerowskiej. Geodezja i Kartografia, XXXV, 3-4.
 
50.
Świątek, K. (1988). Wyrównanie sieci geodezyjnych z wykorzystaniem pomiarów doplerowskich i analiza modeli transformacji. Acta Acad. Agricult. Ac.Technicae Olstenensis. Suplementum A. No. 17.
 
51.
Świętoń T. (2014). Optymalizacja korekt lokalnych w zadaniach transformacji pomiędzy układami kartograficznymi na przykładzie układów 1965 i 2000. Rozprawa doktorska. AGH Kraków, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 20 marzec, 2014.
 
52.
Thomson D.B. (1976). Combination of Geodetic Networks. Technical Report No. 30, April 1976, Department of Surveying Engineering University of New Brunswick, Canada.
 
53.
Trojanowicz M. (2009). Ocena dokładności globalnych modeli geopotencjału EGM96 i EGM08 na obszarze Dolnego Śląska. Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009, 19-30.
 
54.
Warchałowski E. (1952). Higher geodesy - mathematical part. In Polish: Geodezja Wyższa - część matematyczna. PWN - Warszawa 1952.
 
55.
Welsch W.M., Oswald W. (1984). Kombinierte Ausgleichung von Doppler- Satellitennetzen und terrestrischen Netzen. In: Schödlbauer, A., Welsch, W. (Hrsg.) : Satelliten-Doppler-Messungen Beiträge zum Geodätischen Seminar 24/25. September 1984. Schriftenreihe des Wissenschaftlichen Studiengangs Vermessungswesen der Hochschule der Bundeswehr München, Heft 15, S. 155-191 ISSN: 0173-1009.
 
56.
Yang M., Goad C., Schaffrin B. (1994). Real-time on-the-fly ambiguity resolution over short baseline in the presence of anti-spoofing. Proceedings of ION GPS-94, Salt Lake City, p. 519.
 
eISSN:2391-8152
ISSN:2391-8365
Journals System - logo
Scroll to top