ORIGINAL ARTICLE
The influence of mining activities on the Church of St. Cross in Bytom-Miechowice
 
More details
Hide details
1
Department of Mining Areas Protection, Geoinformatics and Mining Surveying, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, AGH University of Science and Technology, Adam Mickiewicz Av. 30, 30-059, Cracow, Poland
 
 
Submission date: 2017-06-26
 
 
Acceptance date: 2018-01-26
 
 
Online publication date: 2018-07-17
 
 
Publication date: 2018-06-01
 
 
Reports on Geodesy and Geoinformatics 2018;105:7-18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis of the influence of multiannual coal exploitation on the church situated in Bytom–Miechowice. The objects has been monitored for many years by classic measurement methods as well as by the laser scanner. The measurements performed in 2015 allowed for a comprehensive analysis of the geometrical state of the construction. Laser scanning method enabled creating a model of the current state of the building and comparing with theoretical dimensions and dependents. The article focuses on the specific of conducting spatial analysis, which must take into account not only geometry of the construction, but also the kinematics of terrain deformations as well.
 
REFERENCES (16)
1.
Budryk, W. and Knothe, S. (1956). The principles of classification of Upper Silesia Industrial District lands with regard to possibility of using them for construction development. Bulletin No. 4. Polish Academy of Sciences, Committee of Rock-Mass Mechanics.
 
2.
Hejmanowski, R. and Kwinta, A. (2010). Modelowanie deformacji ciągłych powierzchni terenu w warunkach zmiennego zalegania złoża (Modeling continuous deformation of terrain in variable conditions of deposition). Mineral Resources Management, 26(3):143–153.
 
3.
Jóźwik, M. and Jaśkowski, W. (2011). Monitoring przemieszczeń powierzchni i obiektów w rejonie „Dziećkowice” ZG „Sobieski” (Monitoring of surface and objects displacements in the „Dziećkowice” area of the „Sobieski” mine). Research Reports, Mining & Environment, 2(1):178–187.
 
4.
Kaszowska, O. (2007). Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. Problemy Ekologii, 11:52–57.
 
5.
Kawulok, M. (2010). Szkody górnicze w budownictwie. Wydawnictwa Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
 
6.
Kawulok, M., Chomacki, L., and Słowik, L. (2015). Wzmocnienie znacznie wychylonej attyki kościoła na dalsze wpływy górnicze. In XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna.
 
7.
Kwiatek, J. (1997). Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Wydawnictwo Głównego Instytuty Górnictwa, Katowice.
 
8.
Ledwoń, J. A. (1983). Budownictwo na terenach górniczych. Wydawnictwo GIG, Katowice.
 
9.
Ligarska, H. and Zawadzka, M. (2016). Monitoring wpływu eksploatacji górniczej na kościół pw. św. Krzyża w Bytomiu-Miechowicach. Master’s thesis, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 
10.
Lipecki, T. (2009). Technologie GNSS i skaningu laserowego Słowik, L., Chomacki, L., and Szołtysek, D. (2015). Doświad-w monitorowaniu kinematyki przemieszczeń obiektów budowlanych (The use of GNSS technology and laser scanning in the measurement geometry and the displacement of mining facilities.), volume 6 of Archives of Institute of Civil Engineering. Politechnika Poznańska.
 
11.
Lipecki, T. (2010). Skaning laserowy w pomiarach geometrii i deformacji obiektów oraz urządzeń górniczych. Przegląd Górniczy, 66(7-8):25–31.
 
12.
Lipecki, T. (2011). Modernizacja pomiarów osnów kontrolnych w aspekcie wdrażania nowoczesnych technologii GNSS w celu określeniu przestrzennego pola deformacji terenu górniczego, pages 314–322. Prace naukowe GIG, X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony terenów górniczych: Górnictwo i środowisko. Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 
13.
Niedojadło, Z., Piwowarski, W., Mościcki, W., Sopata, P., Stoch, T., Bania, G., and Ćwiklik, M. (2016). Wpływ lokalnej, przypowierzchniowej budowy geologicznej na deformacje powierzchni terenu w warunkach podziemnej eksploatacji górniczej (The impact of local surface geological structure on ground deformation under the conditions of underground mining exploitation). Przegląd Górniczy, 72(1):18–26.
 
14.
Ostrowski, J. (2015). Deformacje powierzchni terenu górniczego (Surface deformations of protected mining area). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Art-Tekst.
 
15.
Popiołek, E. (2009). Ochrona terenów górniczych. Wydawnictwa AGH, Kraków.
 
16.
Popiołek, E. and Hejmanowski, R. (2008). Prognozowanie oraz monitorowanie wpływu podziemnej eksploatacji pokładów minerałów (Forecasting and monitoring of underground mineral seam exploitation influence). Przegląd Górniczy, 24(3):135–149. czenia z eksploatacji górniczej pod obiektem kościoła pw. ‚w. Krzyża w Bytomiu-Miechowicach. Przegląd Górniczy, 3:89–95.
 
eISSN:2391-8152
ISSN:2391-8365
Journals System - logo
Scroll to top